Werken vanuit perspectief van inwoner of cliënt

Begrippen als ‘eigen kracht’ en ‘cliëntgericht werken’ zijn aardig ingeburgerd. Maar lukt het om werkelijk aan te sluiten bij noden en behoeften van inwoners en cliënten? Wat is voor inwoners en cliënten belangrijk als het gaat om goede zorg en ondersteuning? Bij ‘generieke competenties’ lees je meer over de werkzame elementen in de relatie tussen de professional en de cliënt en in de samenwerking. Onderstaand vind je meer informatie over het belang van het aansluiten bij de behoeften van de cliënt.

I&O research heeft klantenpanels waar zij tot 2018 de tevredenheid peilden over het sociaal domein. 8% van de zorggebruikers geeft een onvoldoende voor de zorg en ondersteuning. Top 6 van redenen:

 1. Lange wachttijd voordat de hulp op gang kwam
 2. Organisaties die niet goed samenwerken
 3. Het niet goed naar de hulpvrager luisteren en begrijpen probleem
 4. Steeds weer hetzelfde verhaal moeten vertellen
 5. Niet geholpen worden
 6. Te veel doorverwijzingen

Naast landelijke ervaringsonderzoeken kun je ook regionaal of lokaal de ervaring van inwoners onderzoeken. Kijk hiervoor op de website van je eigen gemeente of ‘waar staat je gemeente.nl.
Als je zelf ideeën wilt opdoen hoe je inwoners betrekt kan je deze participatiewaaier van Movisie gebruiken. Hierin vind je tien slimme tools om denk- en doekracht van inwoners te benutten. Je vindt de participatiewaaier hier.

Hoe kun je goed aansluiten?

Wees je bewust van jouw visie op diensten en hulp die je biedt. Omarm je de volgende visie?

 • Ieder mens heeft een eigen plek om te wonen en te leven; dat geeft de gelegenheid om mee te doen in de samenleving.
 • In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij en telt iedereen mee. Daarvoor is ruimte nodig om aan te sluiten bij de diverse achtergronden en leefstijlen van inwoners en cliënten

Tips voor het contact met inwoners en cliënten:

 • Wees je bewust van de beleving van cliënten.
 • Ga in op de behoeften van inwoners en cliënten.
 • Stel de inwoner/cliënt op zijn gemak.
 • Wees transparant.
 • Pas je tempo aan dat van de cliënt aan.
 • Wees betrouwbaar.

Meer lezen:

Invloed van emoties van de cliënten op beleving en effectiviteit van hulp
Perspectief van de klant als uitgangspunt (Hoofdstuk 5 Blz. 12)
Sleutels voor cliëntgericht werken
Uitleg ‘de nieuwe route’ van zorg voor burgers/cliënten
Tips van cliënten over gedeelde besluitvorming
Tools om met cliënten in gesprek te gaan
Behoefteonderzoek onder jonge ouders over de mogelijkheden van digitalisering in relatie tot preventieve gezondheidszorg
Zinvolle hulpverlener
Manieren om inwoners te betrekken