Niet aangeboren hersenletsel

Omvang

In Nederland hebben naar schatting 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te maken (bron: Hersenstichting).

Beschrijving

De definitie van NAH is: een afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte door ziekte of andere oorzaken, zoals door een klap op het hoofd, is ontstaan. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop de getroffene en zijn naasten hun leven leiden, mede doordat er onzichtbare gevolgen kunnen optreden. Bij NAH is er sprake van een ‘breuk in de levenslijn’. Het levenspatroon verandert, zoals de relaties, het werk en de verwachtingen voor de toekomst.

NAH kan verschillende oorzaken hebben. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen traumatisch (bijvoorbeeld door een ongeval) en niet-traumatisch letsel (bijvoorbeeld door een beroerte). Mensen met NAH kunnen problemen hebben op uiteenlopende gebieden: op zintuiglijk, motorisch, cognitief en/of psychologisch vlak. De specifieke gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met de plaats van het letsel, de ernst van de beschadiging en de leeftijd waarop het letsel is ontstaan.
Je kunt hersenletsel herkennen aan een zevental signalen. Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van inzicht in de eigen grenzen, veranderingen in de zintuigen en het vastlopen in bekende situaties. De gevolgen van een NAH kunnen invloed hebben op zowel de leefomgeving als de participatie in de samenleving. Mensen met een NAH vragen om persoonlijke en passende begeleiding op meerdere levensdomeinen.

Cijfers

Schatting Nederlanders met NAH 2016 (bron: RIVM): 645 900
Aantal Nederlanders 2016: 16 979 120

Handige links