Mensen met een chronische ziekte

Omvang

Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische ziekten, denk hierbij aan diabetes, COPD, een psychische aandoening of een reumatische chronische pijnaandoening. Dit komt overeen ongeveer 58% van de Nederlandse bevolking (bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn). De definitie van een ‘chronische ziekte’ is een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Ruim 90% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische ziekte. Tegelijkertijd zien we dat onder de mensen van 40 jaar en jonger chronische ziekten ook steeds vaker voorkomen, ongeveer 35% van deze groep heeft hiermee te maken.

Beschrijving

Chronische ziekten kunnen veel impact hebben op het lichamelijk en geestelijk welbevinden. Mensen met een chronische ziekte hebben vaak te maken met vermoeidheid, pijn, angsten, onbegrip uit de omgeving, beperkingen in hun dagelijkse activiteiten en het veranderen van relaties en vriendschappen met eenzaamheid tot gevolg. Omdat chronische ziekten niet over gaan zijn mensen vaak genoodzaakt een andere leefstijl aan te nemen. Aangezien mensen steeds ouder worden neemt ook het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Een chronische ziekte is niet te genezen, maar met medicijnen, therapieën, een aangepaste leefstijl en/of begeleiding kunnen de symptomen vaak wel worden verminderd. Een aantal oorzaken van chronische ziekten zijn te beïnvloeden met preventieve maatregelen, zoals een gezonde leefstijl (niet roken, voldoende bewegen, gezond eten en een gezond gewicht).

Mensen met een chronische ziekte hebben vaak te maken met professionals uit zowel het medisch als het sociaal domein. Naast medische ondersteuning is meestal ook extra hulp nodig bij het huishouden of verzorging. Ook lopen mensen met een chronische ziekte vaak inkomen mis en hebben ze te maken met hogere zorgkosten, hierdoor kunnen de financiële gevolgen van een chronische ziekte groot zijn. Het is daarnaast voor mensen met een chronische ziekte vaak lastig te bepalen bij welk loket zij terecht kunnen voor zorg en ondersteuning (Wmo, Wlz, Zvw, Jeugd). Kennis over deze doelgroep en een goede samenwerking tussen professionals is voor deze doelgroep dus zeer belangrijk. Expertisecentra en patiëntenverenigingen kunnen informatie bieden over specifieke aandoeningen en waarmee mensen te maken hebben.

Cijfers

Aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen (2018, Nivel): 9 900 000
Aantal mensen in Nederland (2018): 17 181 084

Handige links