LHBTIQ+

Omvang

De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseks, queer en de plus voor alle andere variaties die niet heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de algemeen gangbare definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen. Het blijkt lastig om een precieze aanduiding van de omvang te geven over het aantal mensen dat zich identificeert als LHBTIQ+-. Verschillende bronnen laten zien dat het percentage van de totale bevolking rond de 7% ligt.

Beschrijving

Ieder mens heeft een genderidentiteit, het gevoel dat iemand heeft over de eigen gender: man, vrouw, iets er tussenin, beiden of geen van beiden als je jezelf niet in een hokje wilt plaatsen. Daarnaast is genderexpressie de manier waarop iemand ‘mannelijke’ en/of ‘vrouwelijke’ kanten aan de buitenwereld laat zien, zoals in kleding en gedrag. Seksuele voorkeur geeft aan tot wie men zich aangetrokken voelt. Het gaat hierbij onder andere om seksualiteit, intimiteit en relatievorming.

LHBTIQ+-jeugdigen zijn ten opzichte van hetero en cisgender (de sekse komt overeen met de genderidentiteit) jeugdigen kwetsbaar. Jongeren zitten in een fase van hun leven waarin veel aspecten van het vormen van de genderidentiteit samen komen. In de praktijk blijkt dat jeugdigen het lastig vinden vragen en problemen die verband houden met hun genderidentiteit te bespreken. Daarnaast zijn transgender personen, LHBTIQ+-ouderen en LHBTIQ+ personen met een streng religieuze achtergrond (o.a. biculturele en vluchtelingen) ook risicogroepen. Veel LHBTIQ+ personen zijn gevoelig voor ‘minderheidsstress’. Dit doordat zij eerder te maken hebben gehad met pesten, uitsluiting of geweld. Transgender personen hebben vaker te maken met specifieke problematiek, zoals psychische problemen (depressie), eenzaamheid en hogere werkloosheid.

Mensen die zoeken naar hun genderidentiteit, in transitie zijn of zijn geweest, hebben extra ondersteuning en coaching nodig. Professionals hebben vaak een handelingsverlegenheid in de omgang met transgender personen en voelen zich onhandig in de bejegening. Om de LHBTIQ+ doelgroep goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk kennis op te bouwen over deze veelzijdige doelgroep.

Feiten en cijfers

LHBTI-feiten-cijfers-infographic

Handige links