Laaggeletterdheid

Omvang

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven, en/of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen 16 en 65 jaar gaat het om 1,8 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Binnen deze groep is meer dan de helft van Nederlandse afkomst.

Beschrijving

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het minimale niveau van een startkwalificatie om te kunnen meedoen in de samenleving. De statkwalificatie om zelfstandig mee te kunnen doen aan de samenleving is het eindniveau van mbo 2/3.

Laaggeletterden hebben moeite met dagelijkse handelingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn, denk aan:

  • het invullen van formulieren
  • voorlezen aan (klein)kinderen
  • reizen met het openbaar vervoer
  • het werken met de computer
  • het aflezen van grafieken
  • het gebruiken van navigatie
  • het begrijpen van instructies, adviezen en roosters
  • het begrijpen van informatie over gezondheid en zorg

Schaamte, onbegrip en voor dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van anderen heeft grote gevolgen voor laaggeletterden. Wanneer je informatie niet goed begrijpt of kunt volgen, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent. Omdat mensen die laaggeletterd zijn minder goede gezondheidsvaardigheden bezitten is kennis over deze doelgroep en het kunnen signaleren van laaggeletterdheid zeer belangrijk.

Feiten en Cijfers

Aantal Nederlanders in 2016: 16 979 120
Aantal Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar die moeite hebben met taal en/of rekenen: 1,8 miljoen

Handige links