Kennis over ouderen

Omvang

Volgens cijfers van het CBS (2019) is 1 op de 6 mensen 65 jaar of ouder. Er wordt verwacht dat deze verhouding in 2050 1 op de 4 is. Nu zijn er rond de 3 miljoen mensen ouder dan 65 jaar.

Beschrijving

Mensen in Nederland worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Bij ouderen kan de gezondheid en het welbevinden om verschillende redenen afnemen waardoor de kwetsbaarheid van ouderen in de wijk toeneemt. Het gaat meestal om een opeenstapeling van verschillende factoren: lichamelijke (gehoor, vermoeidheid), psychische (depressie), cognitieve (geheugen, snelheid) en sociale (eenzaamheid). Deze factoren beïnvloeden het functioneren en vergroten de kans op problemen met de gezondheid. Niet alle kwetsbare ouderen hebben complexe problemen, maar het risico hierop is aanwezig.

We spreken van een kwetsbare oudere wanneer er sprake is van meer dan één aandoening of functiebeperking, bijvoorbeeld én in het bewegen én in het huishoudelijk werk. Het langer zelfstandig thuis wonen vraagt om vroegsignalering van kwetsbaarheden bij ouderen. Op deze manier kan er preventieve zorg en ondersteuning geboden worden. Naast professionals kan deze ondersteuning ook deels geboden worden door familieleden, buren en kennissen.

Beweging heeft een positieve invloed op alle domeinen van kwetsbaarheid. Daarom worden beweeginterventies voor ouderen aanbevolen. Een risicogroep vormen ouderen met een lage opleiding. Gezien ouderen verschillende interesses, behoeften en voorkeuren hebben, is een persoonlijke aanpak en een passende begeleiding wenselijk.

Cijfers

Aantal ouderen (65+): 3 314 004
Aantal Nederlanders 2019: 17 282 163

Handige links