Kennis over jeugd

Omvang

In Nederland waren er op 1 januari 2020 bijna 4,9 miljoen jongeren onder de 25 jaar. Onder hen waren 3,4 miljoen minderjarigen (0 tot 18 jaar) en 1,5 miljoen jongvolwassenen (18 tot 25 jaar).

In 2020 ontvingen 429,2 duizend jeugdigen tot 23 jaar een vorm van jeugdhulp (CBS, 2021).

Beschrijving

In de eerste levensfasen maakt de mens een grote (biopsychosociale) ontwikkeling door. Een jeugdige ontwikkelt zich van baby tot volwassene en doorloopt daarin verschillende ontwikkelingsfasen. Denk bijvoorbeeld aan het leren praten op peuterleeftijd en het zelfstandig worden in de puberteit. Velen – ouders, verzorgers, opvoeders, familie, vrienden, buren – beïnvloeden de manier waarop een jeugdige zich ontwikkelt. Daarnaast wordt bijgedragen aan ontwikkeling en opvoeding door belangrijke leefdomeinen van jeugdigen, zoals kinderopvang, school en vrijetijdsactiviteiten. In specifieke situaties kunnen ook hulpverleners en andere ondersteuners bij jeugdigen betrokken zijn. Wanneer deze ondersteuning aan kinderen en hun opvoeders wordt geboden, is het belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase en de ontwikkelbehoefte van het kind, alsmede bij de capaciteiten van ouders om hierin te voorzien. Daarbij komen vragen naar voren, zoals wat de invloed is van gezins- en omgevingsfactoren; of er sprake is van een normale of afwijkende ontwikkeling; én wat dit vraagt van de opvoeders. Omdat ieder gezin zijn eigen geschiedenis, omvang en overtuigingen heeft, is een persoonlijke en passende aanpak gewenst.

Cijfers

Aantal jeugdigen (0-25): 4 869 842
Waarvan jeugdhulp: 429 200
Aantal Nederlanders 2020: 17 407 585

Handige links